انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

امضای تفاهم نامه هم کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن نشان سپاری ایران(فرانچایز)

اعضا هیئت مدیره انجمن فرانچایز ایران در نشستی با حضور معاون تجارت و خدمات، مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار، مدیران کل و نمایندگان دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران به تبادل نظر در مورد اهمیت صنعت فرانچایز و امضای تفاهم نامه هم کاری پرداختند.
به گزارش روابط عمومی انجمن فرانچایز ایران، در نشست صبح امروز که با حضور آقایان دکتر شاه‌میرزایی معاون خدمات و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار، دکتر کرباسچی رئیس هیئت مدیره، مهندس ملایی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و دکتر قالیباف عضو هیئت مدیره انجمن فرانچایز ایران و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر توسعه هم‌کاری‌ها در زمینه فرانچایز توافق و تأکید شد.