انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

کارگروه مشترک توسعه همکاری ها در زمینه صنعت فرانچایز تشکیل می شود

عضا هیات مدیره انجمن فرانچایز ایران در نشستی با معاون خدمات و تجارت وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، دیدار و در مورد مسائل، فرصت ها و چالش های صنعت فرانچایز کشور بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن فرانچایز ایران، در نشست عصر دیروز که با حضور اعضا هیات مدیره انجمن فرانچایز ایران و معاون خدمات و تجارت وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد، دو طرف ضمن بررسی راهکارهای همکاری، بر تشکیل کارگروه مشترک توسعه همکاری ها در زمینه فرانچایز توافق وتاکید نمودند.
بنا براین گزارش، در این نشست راهکارهای همکاری متقابل در زمینه های سامان دهی نظام خرده فروشی، زنجیره تامین، حمایت از شتاب دهنده های استارت آپ فرانچایزها، رتبه بندی و … بررسی و به بحث و تبادل نظر گذارده شد.