انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

نشست هیات مدیره انجمن فرانچایز و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

در نشست هیات مدیره انجمن فرانچایز و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ؛
راهکارها و فرصت های صنعت فرانچایز در رشد اقتصادی کشور بررسی شد
به گزارش روابط عمومی انجمن فرانچایز ایران، در نشستی که عصر دیروز با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن فرانچایز ایران و جناب آقای مهندس پیمان پاک  معاون محترم وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، در خصوص تبیین فرصت های صنعت فرانچایز در رشد اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر گردید.
در این نشست، که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، دو طرف به بررسی راهکارهای هم کاری و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بهره گیری از مدل فرانچایز پرداختند.