انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

مزایا و معایب فرانچایز چیست؟

مزایا فرانچایز :

“داشتن فرنچایز( نشان سپاری) به شما این امکان را میدهد که خودتان به کسب و کار بپردازید، اما نه به تنهایی.”

یک نشان سپاری شامل نشان پذیر (فرنچایزی یا کسی که از حق نشان سپاری دیگران استفاده می کند) میشود که سطح خاصی از استقلال را در اختیار دارندگان امتیاز (یک فرد مالک / مجری) قرار میدهد که در آن می توانند کسب و کار خود را اداره کنند.

فرنچایز یک محصول یا خدمات ثبت شده را که ممکن است از قبل، نام تجاری شناخته شده ای داشته باشد به شما ارائه میدهد. این به نشان پذیر مزایای یک پایگاه مشتری پیش فروش شده را میدهد که ایجاد آن به طور معمول سال ها طول میکشد.

نشان سپاری شانس شما را برای موفقیت در کسب و کار افزایش می دهد زیرا شما با محصولات و روشهای اثبات شده همراه هستید.

نشان سپاری سطح خاصی از کیفیت و سازگاری را به مصرف کنندگان ارائه خواهد داد، زیرا توسط قرارداد نشان سپاری تعهد داده شده است.

نشان سپاری ها، پشتیبانی مهم قبل از افتتاحیه را از جمله: انتخاب محل، طراحی، ساخت، تأمین مالی، آموزش و یک برنامه افتتاحیه بزرگ ارائه میدهند.

همچنین نشان سپاری ها پشتیبانی مداوم را شامل آموزش، تبلیغات ملی و منطقه ای، رویه های اجرایی، کمک اجرایی، نظارت مداوم و پشتیبانی مدیریت، افزایش قدرت مصرفی و دسترسی به خرید عمده ارائه میدهند.

معایب فرانچایز:

نشان پذیر کاملاً مستقل نیست. نشانپذیران موظفند فعالیت های خود را مطابق رویه ها و محدودیت های تعیین شده توسط نشان سپار (فرنچایزر) در قرارداد نشان پذیر انجام دهند.

این محدودیت ها معمولاً شامل محصولات یا خدمات قابل ارائه، قیمت گذاری و قلمرو جغرافیایی است.

برای برخی از افراد، این جدیترین نقطه ضعف برای نشان پذیر شدن است. علاوه بر هزینه اولیه نشان سپاری، نشان پذیران باید هزینه تعهد مداوم و تبلیغات را پرداخت کنند.

نشان پذیران باید مراقب تعادل بین محدودیت ها و پشتیبانی های ارائه شده توسط نشان سپار، با توانایی شخصی خود در مدیریت کسب و کار خود باشند.

در صورت عملکرد ضعیف سایر نشان پذیران، یک تصویر آسیب دیده در کل سیستم ممکن است ایجاد شود که موجب ایجاد مشکلی پیشبینی نشده برای نشان سپار خواهد شد.

مدت (مدت زمان) قرارداد نشان سپاری معمولاً محدود است و ممکن است نشان پذیر حق کمی در مورد شرایط فسخ داشته و یا هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشد.

منبع:
https://www.franchise.org/faqs/basics/what-are-the-advantages-and-disadvantages