انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

معاونت کسب‌و کار اتاق تهران با هم کاری انجمن فرانچایز ایران برگزار می‌کند

نشست معرفی ظرفیت های صنعت فرانچایز در توسعه صنایع آرایشی و بهداشتی

این رویدادبا هدف ترویج و توسعه مفهوم فرانچایز در توسعه کسب‌وکارها و کمک به شبکه‌سازی میان اعضای اتاق و متخصصان حوزه فرانچایز طرح‌ریزی شده است.

با توجه به اهمیت صنعت فرانچایز و ضرورت ترویج آن در فضای کسب‌وکار ایران، نشست «معرفی ظرفیت‌های صنعت فرانچایز در توسعه صنایع آرایشی و بهداشتی» با حضور علاقمندان این حوزه و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنایع آرایشی و بهداشتی، روز سه شنبه ۲۱ تیر ماه ١۴٠١ از ساعت 15 تا 18 در ساختمان اصلی اتاق بازرگانی تهران واقع در خیابان وزرا، روبه‌روی خیابان ٢١ ،پلاک ۸٢ برگزار می‌‌شود.