انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

خدمات انجمن ملی فرانچایز ایران

1-دعوت از اعضاء برای حضور در جلسات رسمی انجمن با مسئولین دولتی و تشکل های مرتبط

2-امکان حضور و عضویت در کمیسیون های تخصصی

3-پیگیری مطالبات صنفی و تسهیل در رفع موانع کسب کار

4-دعوت در رویداد های مرتبط و اطلاع رسانی در نمایشگاه های داخلی و بین المللی

5-اطلاع رسانی درباره فرصت های توسعه کسب کار در داخل و خارج از کشور

6-اشتراک گذاری آخرین دستاوردها ، اخبار و پژوهش های مرتبط

7-عقد تفاهم با تامین کنندگان معتبر کشور در حوزه های مدیریتی، تبلیغاتی، تجهیزات، دکوراسیون، املاک تجاری و سایر نیازهای اعضا در راستای کاهش هزینه های اجرایی

8-ارائه خدمات مشاوره در زمینه های  حقوقی ، مالیات ، بیمه و تامین اجتماعی ،مدیریت، سیستم سازی و تامین مالی

9-برگزاری دوره های آموزشی رایگان

10-بهره ­مندی از ظرفیت­های مورد توافق با سازمان­ها، نهادها و سایر تشکل های داخلی وبین المللی مانند اتاق ­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، کانون عالی کارفرمایی، خانه صنعت معدن و تجارت و ….. و انجمن ­های فرانچایز بین المللی و سایر کشورها

 11- معرفی اعضاء در وب ­سایت انجمن و شبکه های اجتماعی