انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

معاونت کسب‌و کار اتاق تهران با هم کاری انجمن فرانچایز ایران برگزار می‌کند

نشست معرفی ظرفیت های صنعت فرانچایز در توسعه صنایع غذایی

این رویدادبا هدف ترویج و توسعه مفهوم فرانچایز در توسعه کسب‌وکارها و کمک به شبکه‌سازی میان اعضای اتاق و متخصصان حوزه فرانچایز طرح‌ریزی شده است.

 

🔺با توجه به اهمیت صنعت فرانچایز و ضرورت ترویج آن در فضای کسب‌وکار ایران، نشست «معرفی ظرفیت‌های صنعت فرانچایز در توسعه صنایع غذایی» با حضور علاقمندان این حوزه و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنایع غذایی، روز دوشنبه ٣٠ خرداد ماه ١۴٠١ از ساعت 15 تا 18 در ساختمان اصلی اتاق بازرگانی تهران واقع در خیابان وزرا، روبه‌روی خیابان ٢١ ،پلاک ۸٢ برگزار می‌‌شود.